Nasza praktyka jest członkiem

  • PSI

  • Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
  • PTE

  • Polskie Towarzystwo Endodontyczne
  • DGOI

  • Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie
  • ICOI

  • International Congress of Oral Implantologists

Kontakt