Radiologia

Radiologia

Posiadamy pełną gamę nowoczesnych urządzeń do cyfrowej diagnostyki radiologicznej:

  • tomograf wiązki stożkowej /CBCT/ CS 9300 do badania 3D o zmiennym polu obrazowania
  • radiowizjografia 6200 o wysokiej rozdzielczości
  • aparat rentgenowski CS 2200 emitujący minimalną dawkę promieniowania.

Wykonujemy następujące badania:
  • zdjęcia panoramiczne
  • zdjęcia cefalometryczne
  • zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych
  • zdjęcia wewnątrzustne przylegające
  • badania tomograficzne o polu obrazowania: 5 x 5, 10 x 5 oraz 10 x 10

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14:30 - 16:30.

Formularz skierowania do pracowni rentgenodiagnostyki stomatologicznej.

Kontakt